Zie wat ik niet zeggen kanZie wat ik niet zeggen kan

Kinderen maken soms dingen mee die niemand mee zou moeten maken; verwaarlozing, kindermishandeling of ze zijn getuige geweest van huiselijk geweld. Hoe krijg je deze kinderen weer zover dat zij uit hun schulp kruipen? Hoe kan je een kind weer houvast en vertrouwen geven? Hoe versterk je de band tussen ouder en kind? Voor hulpverleners die werken met kinderen en hun ouders – zowel in residentiële als in ambulante zorgsituaties - is de dvd ´Zie wat ik niet zeggen kan´ bedoeld. Vijf korte documentaires vertellen het verhaal van kinderen en hun ouders. Welke basale werkvormen en welk zorgaanbod worden er ingezet om de weerbaarheid van kinderen te vergroten? Ook professionals vertellen over hun dagelijkse werkpraktijk: hun passie en betrokkenheid, eigen normen en waarden en over de emotionele betekenis van hun werk.

 
 
 
counter stats