Benjamin & de anderen - Educatief pakket

Naast de documentaire Benjamin & de Anderen is er een educatief lespakket op DVD ontwikkeld voor deskundigheidsbevordering van beroepskrachten in de zorg. Deze DVD is opgebouwd rond de 14 thema’s van het landelijk dementie programma. Aan de hand van korte filmische impressies en interviews met mantelzorgers en professionals wordt er een beeld gegeven van de belevingsgerichte zorg aan mensen met dementie.

http://www.benjaminendeanderen.nl

  • opdrachtgeverKruisvereniging Breda & Stichting Take Care TV
  • release datumjanuari 2006
  • distributievideo/DVD
  • tijdsduur120 minuten
 
 
 
counter stats